ЗВІТ
про роботу Комунальної 2-ої міської поліклініки м. Львова
за 2010 рік1. Населення станом на 01.01.2011р.      »  детальніше...
2. Демографічні показники.      »  детальніше...
3. Показники смертності населення.      »  детальніше...
4. Матеріально-технічна база лікувально-
профілактичних закладів.
     »  детальніше...
5. Мережа лікувальних закладів.      »  детальніше...
6. Розвиток мережі закладів загальної практики –
сімейної медицини (ЗПСМ).
     »  детальніше...
7. Кадри.      »  детальніше...
8. Медична мережа.      »  детальніше...
9. Поширеність і захворюваність населення.      »  детальніше...
10. Аналіз смертності дітей.      »  детальніше...
11. Денні стаціонари, стаціонари вдома.      »  детальніше...
12. Медико-соціальна допомога на територiї обслуговування.      »  детальніше...
13. Онкологічні захворювання.      »  детальніше...
14. Туберкульоз.      »  детальніше...
15. ВІЛ / СНІД.      »  детальніше...
16. Iнфекційний гепатит.      »  детальніше...
17. Виконані заходи щодо усунення зауважень та недоліків по роботі
ЛПЗ міста, виявлених під час захисту звітів за звітний рік.
     »  детальніше...Наявний Статут Комунальної 2-ї міської поліклініки, затверджений начальником управління охорони здоров’я Львівської міської ради (наказ № 265-В від 26.07.2004р.).

Наявна Ліцензія на право здійснення медичної практики серія АБ №348728 , видана 9 липня 2007р. (рішення № 19) , строк дії по 09.07.2012р.

Наявна Ліцензія на придбання, використання та знищення наркотичних середників, прекурсорів та психотропних препаратів серія АВ № 083255 від 30.03.2006р., термін дії ліцензії по 30.03.2011р.

Наявне Свідоцтво про атестацію клініко-діагностичної лабораторії комунальної 2-ї міської поліклініки, № РЛ 927/07, видане 16.03.2007р і чинне до 16.03.2012р.

Наявний Акредитаційний сертифікат на вищу категорію реєстраційний №71/9 виданий 25 березня 2009р. термін дії сертифікату до 25.03.2012р.1. НАСЕЛЕННЯ станом на 01.01.2011р. (тис. осіб):

Всього діти
0-14 р.
включно
діти
підл. віку
15-17 р.
вкл.
Дорослі Осіб працездатного віку Осіб пенсійного віку
чоловіки жінки 16-54 рр.
(ж)
16-59 рр.
(ч)
> 55 р.
(ж)
> 60 р.
(ч)
15448 3752 41843 44657 34680 35320 9977 6523


2. ДЕМОГРАФIЧНI ПОКАЗНИКИ (у порівнянні з минулим роком)

Абсол. число Показник на 1000 нас.
2010р. 2009р. 2010р. 2009р.
Народилося 1031 1154 9,74 10,92
Померло 976 1076 9,23 10,18
Природній приріст +55 +78 +0,52 +0,78


3. ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
(у порівнянні з минулим роком)

Показник 2010р. 2009р.
1 Загальна смертність (на 1000 нас.) 976-9,23 1076-10,18
2 Немовляча смертність (на 1000 народж. живими) 7-6,79 5 - 4,33
3 Неонатальна смертність (у віці 0-27 діб) 5-4,85 3 - 2,60
4 Перинатальна смертність (на 1000 нар. жив. і мертв.) 7-5,30 7 - 5,15
5 Материнська смертність (на 100 тис. народж.живими) 0-0,00 0-0,00
6 Смертність населення у працездатному вiцi (всього):
жінки (16-54 роки)
чоловіки (16-59 років)
152-2,17
38
114
153-2,19
43
110вверх

4. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

4.1. Коротка характеристика та вартісна оцінка основних робіт, проведених впродовж звітного періоду для покращення стану будівель, їх опалення, водопостачання і т.п.: поточні ремонти окремих кабінетів клініко - діагностичної лабораторії, рентгенологічного відділення, неврологічного, отоларингологічного, ІV і VІІ сімейних, педіатричного відділень, коридорів VІ поверху, кімнати відпочинку водіїв; ремонт вентиляційної системи рентгенологічного відділення та лабораторії на загальну суму 37,25 тис. грн.

4.2. Санітарний транспорт:

Всього
в наявності
на 01.01.11р.
у тому числі: Потреба
експлуатується підлягає ремонту підлягає списанню
Всього 5 4 3 1 1


4.3. Придбання впродовж звітного періоду дороговартісного медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки (перелік та вартість кожної одиниці):

4.3.1. За кошти спецфонду:
- бойлер Аrіstоn Pro-R 50 л. для бак лабораторії – 1038,0 грн.
- блок живлення HP Pro Curve для електронної мережі – 4100,0 грн.
- блок управління HP Pro Curve для електронної мережі – 5560,0 грн.
- принтер / сканер Копір для бухгалтерії – 1980,0 грн.
- комп’ютер для інформаційно- статистичного відділення – 4819,0 грн.
Всього: 17497,0 грн.

4.3.2. За рахунок централізованого постачання (УОЗ):
- система для проведення імуноферментних досліджень – 78560,0 грн.
Всього: 78560,0 грн

4.3.3. За рахунок спонсорських надходжень:
- рН – метр 150.м для баклабораторії – 2600,0 грн.
- стерилізатор повітряний ГП-40 для бак лабораторії – 4300,0 грн.
- спалювач голок та деструктори шприців (кабінети щеплень, процедурні кабінети) - 3 шт. – 5610,0 грн.
- відео регістратор DANUA 0404 – 1700,0 грн.
- шафи-купе для офтальмологічного відділення – 2 шт. – 3525,0 грн.
Всього:17735,0 грн

Разом придбано апаратуру на суму 113792 грн.


4.4. Фінансування розвитку матеріально-технічної бази:

Тип установи Будівництво, капітальний та поточний ремонт будівель, теплотрас і т.п. Придбання медичного обладнання, оргтехніки та іншої техніки
Всього освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-жетні
кошти
Всього освоєно коштів В т.ч. кошти бюджету Позабюд-жетні
кошти
місце-вого облас-ного держав-ного місце-вого облас-ного держав-ного
Всього
(тис. грн.)
37,25 37,25 113,792 78,560 35,232


4.5. Виконання річного бюджету (у 2010році)
– затверджено бюджетом 18563,829 тис.грн., виконано 17243,035 тис.грн.,
що становить 92,9% від затвердженого бюджету.
– профінансовано 17243,035 тис.грн. - 92,9% до затвердженого бюджету.
– профінансовано до мінімальної розрахункової потреби – 92,9%.
– заборгованiсть по заробiтнiй платi відсутня.
– отримано позабюджетних коштів 410,871 тис.грн. - 3,89 грн. на 1 мешканця.


вверх

5. МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

Тип закладу Кількість закладів Потужність Реорганізовано в 200__ р. (+/–)
Кількість ліжок Кількість відвід. в зміну Кількість ліжок Кількість відвід.
в зміну
2010 2009 2010 2009
Самост. МП 1 960 960

Реорганізацію мережі проведено у таких закладах:
Збільшено ліжкову мережу денного стаціонару на 2 ліжка за рахунок гінекологічних ліжок.


6. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ (ЗПСМ)

6.1. Кількість закладів сімейної медицини (станом на 31.12.2010 року) -
1 самостійна поліклініка з 7 відділенням сімейної медицини.

6.2. Кількість дільниць ЗПСМ - 76.

6.3. Чисельність населення, яке обслуговується лікарями ЗПСМ:
Всього 104154 тис. осіб,
у т.ч.: дорослі 86500 тис. осіб,
діти до 17 років включно 17654 тис. осіб.

6.4. Кількість штатних посад:
лікарів ЗПСМ - 84,
середнього медичного персоналу - 97,5.

6.5. Кількість лікарів, запланованих на перепідготовку
із ЗПСМ на 2011рік 20.


7. КАДРИ

7.1. Лікарі

Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост. МП Стомат. п-ки Диспансери Інші
ВСЬОГО посад 215,5 215,5


7.2. Середнiй медперсонал:

Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост. МП Стомат. п-ки Диспансери Інші
ВСЬОГО посад 351,5 351,5


8. МЕДИЧНА МЕРЕЖА

8.1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога:
- 13,3 вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2010)
- 13,5 вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2009)

Всього у т.ч. за типами закладів
МЛ Самост. МП Стомат. п-ки Диспансери Інші
Планова потужнiсть в зміну 960
К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.) 1406493
К-сть відвід. до сер.м/персоналу (тис.) 20746

8.2. Дiльнична служба:
всього лiкарських дiльниць - 80,
в т.ч.: терапевтичні - 0, педіатричні - 4, сімейного лікаря - 76.


вверх

9. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

9.1. Поширенiсть захворювань

2010 2009
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 228004 2157,1 229958 2175,6
з них дiти до 14 р. вкл. 27920 1807,4 27679 1814,5
діти-пiдлiтки 7764 2069,3 7765 1967,8
дорослi 192320 2223,4 194514 2248,7

9.2. Захворюванiсть населення

2010 2009
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 98752 934,3 106085 1003,6
з них дiти до 14 р. вкл. 23193 1501,4 22928 1503,1
діти-пiдлiтки 5273 1405,4 5126 1299,0
дорослi 70286 812,6 78031 902,1

9.3. Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року:

2010 2009
абс.чис. на 1000 нас. абс.чис. на 1000 нас.
Всього 89008 842,1 81541 771,4
з них дiти до 14 р. вкл. 5073 328,4 5445 357,0
діти-пiдлiтки 1780 474,4 2031 514,7
дорослi 82155 949,8 74065 856,2

9.4. Флюорографiчне обстеження

абсолютні дані виконано від плану (%)
фактично
проведено
обстежень
план
на 2010 рік
Всього 45052 45724 98,5
в т.ч. діти-пiдлiтки 3752 3752 100,0
дорослi 41300 41972 98,4

абс. дані % від к-сті флюор.обстежень
Виявлено хворих осiб: всього 623 1,38
в т.ч. tbc 43 0,1
онко 27 0,06
інші 553 1,23

9.5. Цитологiчне обстеження:
Охоплено жiнок - 38086 (абс.число);
122,8 % від плану;
пит. вага серед жiн. насел.(старших 18 років) - 85,3%;
Неінформативність мазків - 2,1%
Виявлено - 101 хворих, 0,27% до обстежених,
у т.ч. (за нозологіями):
-- дисплазія – 80,
-- важка дисплазія – 9,
-- підозра на рак – 11,
-- рак – 1.


вверх

10. АНАЛІЗ СМЕРТНОСТІ ДІТЕЙ

10.1. Малюкова смертність (на 1000 народжених живими):

Показники Малюкова
смертність
Неонатальна
смертність
Пост
неонатальна
смертність
% розтинів
2010p. 2009p. 0-6 діб 7-27 діб 2010p. 2009p. 2010p. 2009p.
7- 6,79 5- 4,33 3- 2,90 2- 1,94 2- 1,94 2- 1,73 85,7 100,0

11. ДЕННI СТАЦIОНАРИ, СТАЦIОНАРИ ВДОМА

11.1. Деннi стацiонари

МЛ Самост. МП Інші заклади
к-ть
ліжок
пролік.
хворих
сер. л/д к-ть
ліжок
пролік.
хворих
сер. л/д к-ть
ліжок
пролік.
хворих
сер. л/д
Всього 64 3071 10,9
терапевт. 32 1107 12,0
педiатр. 8 183 10,6
невролог. 15 893 11,0
гінекологічні 4 435 9,7
iншi:
хірургічні
офтальмологічні

4
1

347
106

8,3
12,2

11.2. Cтацiонари вдома

МЛ Самост. МП Інші заклади
пролік.
хворих
сер. л/д пролік.
хворих
сер. л/д пролік.
хворих
сер. л/д
Всього 15413 9,812. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА
на територiї обслуговування


12.1. Багатодiтнi сiм'ї: 280 абс.ч., у них дітей 912 абс.ч.;

12.2. Неповні сім’ї: 213 абс.ч., у них дітей 265 абс.ч.;

12.3. Дiти-сироти: 24 абс.ч.;

12.4. Дiти-iнвалiди: 346 абс. ч.;

12.5. Первинний вихід на інвалідність (дор.нас.):
273 абс.ч., 31,56(на 10 тис.відп.нас.);
у т.ч. у працездатному віці: 223 абс.ч., 31,85 (на 10 тис.нас.).

12.6. Рівень інвалідності дітей віком до 17 років вкл.:
346 абс.ч., 180,2 (на 10 тис.відп. нас.)

12.7. На лікування дітей-інвалідів виділено коштів
434,28 грн. на 1 дитину-інваліда.

вверх
13. ОНКОЛОГIЧНI ЗАХВОРЮВАННЯ

13.1 Поширенiсть 3342,5 Захворюванiсть 430,5 (на 100 тис. нас.) – 2010 р.
Поширенiсть 3288,6 Захворюванiсть 419,1 (на 100 тис. нас.) – 2009 p.13.2. Вiкова характеристика: Абсол.число %
Всього 455 100,0
в т.ч. дiти (до 14 рокiв вкл.) 1 0,2
діти-пiдлiтк/td/td/tdи 0 0
дорослi 454 99,8
працезд.насел. 124 x13.3. Вперше виявлено: Абсол.число з них виявлено
при проф-
оглядах
із абс.числа:
ІІІ – IV ст.захвор.
абс.ч. % абс.ч. %
Всього (усі локалізації) 412 113 -27,4 70 17,0
у т.ч. візуальні форми, всього 149 75 -50,3 16 10,713.4. Смертнiсть

2010 p. 2009 p.
Всього померло осіб, абс.число 169 164
Смертність на 100 тис.нас. 159,9 155,16Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до 1-го року з часу встановлення діагнозу (померли протягом звітного та попереднього року) 91особа, 22,4 %.

Вiкова характеристика померлих:

Вікова група Всього 0-14 15-17 18-59 (ч.) 18-54 (ж.) 60 і ст. (ч.) 55 і ст. (ж.)
Померло,
абс. число
169 0 0 20 20 56 73
Пит. вага, % 100,0 11,8 11,8 33,2 43,213.5. Спеціальне лiкування з вперше зареєстрованих хворих отримало
291 особа, 70,6% від усіх вперше зареєстрованих.


вверх14. ТУБЕРКУЛЬОЗ

14.1. Активні форми туберкульозу легенів

Поширен. (на 100 тис.) Захворюв. (на 100 тис.)
2010 2009 2010 2009
Всього 124,9 123,0 40,7 47,3
у т.ч. діти (до 14 років) - - - -
підлітки 26,7 - 1 26,7
дорослі 151,4 150,3 48,6 57,8Контингент
хворих на кінець
звітного періоду,
абс.число
у т.ч. з уперше
встановленим
діагнозом
з вперше
зареєстрованих хворих
виявлено з деструкцією
2010 2009 2010 2009 абс.ч. абс.ч. % %
2010 2009 2010 2009
Всього 132 130 43 50 14 18 32,6 36,0
у т.ч. діти (до 14 років вкл.) - - - - - - - -
діти-пiдлiтки 1 - 1 - - - - -
дорослi 131 130 42 50 14 18 33,3 36,0
медпрацівники - 2 - 2 - - - -з вперше
зареєстрованих хворих
виявлено з бактеріовиділенням
абс.ч. абс.ч. % %
2010 2009 2010 2009
Всього 11 15 25,6 30,0
у т.ч. діти (до 14 років) - - - -
пiдлiтки - - - -
дорослi 11 15 26,2 30,0
медпрацівники - - X X14.2. Позалегеневий та міліарний туберкульоз

Контингент
хворих на кінець
звітного періоду,
абс.число
у т.ч. з уперше
встановленим
діагнозом
Поширен.
(на 100 тис.)
Захворюв.
(на 100 тис.)
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Всього 25 45 7 16 23,65 42,57 6,62 15,14
у т.ч. діти (до 14 рокiв вкл.)) - - - - - - - -
діти-пiдлiтки - - - - - - - -
дорослi 25 45 7 16 28,9 52,02 8,09 18,50
медпрацівники X X X X14.3. Кількість хворих на активні форми туберкульозу в поєднанні зі СНІДом

Найменування нозології Кількість хворих у поєднанні зі СНІДом
Всього у тому числі дітей:
0-14 років 15-17 років включно
Активні форми
туберкульозу легенів
3 - -14.4. Смертнiсть вiд туберкульозу:

2010 рік 2009 рік
Померло, всього (абс.ч.) 11 14

вверх15. ВІЛ / СНІД

15.1.

2010 рік 2009 рік
ВІЛ-інфікованих, всього 70 50
Діагноз СНІДу підтверджено 14 1315.2. % охоплення вагітних жінок на виявлення ВІЛ/СНІД 100%
16. IНФЕКЦIЙНИЙ ГЕПАТИТ

16.1.

2010 рік 2009 рік
Кількість випадків інф.геп., всього 31 8
з них: форма А 19 0
форма В 10 6
форма С 2 216.2.

2010 рік 2009 рік
Кількість випадків інф.геп.
серед медичних працівників,
всього
0 0
з них: форма А - -
форма В - -
форма С - -
вверх

17. ВИКОНАНІ ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА НЕДОЛІКІВ ПО РОБОТІ ЛПЗ МІСТА, ВИЯВЛЕНИХ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ЗА ЗВІТНИЙ РІК.

17.1. Продовжено формування системи управління якістю медичної допомоги, забезпечення стандартизованих уніфікованих підходів до медичного обслуговування:

- сформована контрольно-експертна комісія 2МП, яка провела 30 засідань, на яких розглядалися всі питання щодо надання медичної допомоги; звернень громадян, дотримання безпеки та охорони праці, розбору випадків смертності, використання лікарських засобів тощо з прийняттям організаційних рішень;

- проводився внутрішньо поліклінічний аудит з вищезазначених питань, а також діяльності клініко-діагностичної лабораторії, відділення фізіотерапії і реабілітації, рентгенологічного, хірургічного, отоларингологічного, педіатричного, сімейних відділень, жіночої консультації, відділення діагностики і профілактики;

- створений електронний реєстр медичних стандартів: локальних клінічних протоколів, локальних формулярів лікарських засобів, реєстр нововведень, які використовуються у практиці лікарів всіх спеціальностей.

17.2. З метою покращення профілактики раннього виявлення соціально значущих захворювань проведені скринінгові медичні огляди всього населення, створений реєстр здоров’я пацієнтів, виділені окремі групи здоров’я для диференційованого проведення диспансерного спостереження хворих та осіб груп ризику.

Активно проводилися ініційовані ГУОЗ ЛОДІ і УОЗ профілактичні акції під час яких було обстежено 28030 осіб, виявлено патологію у 6553 осіб, в тому числі вперше – 576 (2,1%).

17.3. Розширилися зв’язки поліклініки з громадськістю, органами виконавчої влади, а саме районними відділами управління внутрішніх справ, органами управління у справах сім’ї, дітей та молоді, відділами соціального захисту населення, релігійними організаціями (Львівська архієпархія УГКЦ, Храм рівноапостольної княгині Ольги та князя Володимира), громадськими організаціями (Фонд «Усі разом», громадська організація «Дорога», міжнародний благодійний фонд «Карітас України», Львівська обласна організація товариства Червоного Хреста), які допомагають у проведенні профілактичних заходів, вирішенні медико-соціальних проблем.

17.4. З метою забезпечення моніторингу внутрішньо лікарняних інфекцій та чутливості мікрофлори до антибіотиків у роботу бактеріологічного відділу клініко-біагностичної лабораторії запроваджено комп’ютерну програму WHONET.

17.5. Проведені заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази поліклініки, скеровані на забезпечення безпеки медперсоналу та пацієнтів, охорони праці, пожежної безпеки покращення умов роботи та інформаційного забезпечення підрозділів, в тому числі клініко-діагностичної лабораторії, рентгенологічного, неврологічного, педіатричного, інформаційно-статистичного відділень.


вверх
Всі права захищені © 2010-2021