Відкриття нейрохірургічного відділення МДКЛ

ПРЕС-РЕЛІЗ
відкриття відділення дитячої нейрохірургії
в міській дитячій клінічній лікарні

У системі спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню нейрохірургічній допомозі належить одне із провідних місць. Наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.11.95р. №295 «Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості нейрохірургічної допомоги населенню країни» було передбачено відкриття дитячих нейрохірургічних відділень у багатопрофільних дитячих лікарнях.

Розрахунки, проведені вченими-учасниками програми С-09 по вивченню черепно-мозкової травми в країнах СНД, показують, що нейрохірургічної допомоги щорічно в Україні потребують близько 60000 дітей, що складає 6 на 1000 дитячого населення країни. Це, насамперед, хворі з черепно-мозковою, хребетно-мозковою та пологовою травмою, які складають більше 80% хворих дітей нейрохірургічного профілю. На фоні зменшення народжуваності та загальної кількості дітей зростає кількість дітей з аномаліями розвитку нервової системи, гідроцефалією, онкоураженнями мозку.

У 1996р. вперше у Львівській області на базі міської дитячої клінічної лікарні було організовано підрозділ дитячої нейрохірургії на 10 ліжок в складі загальнохірургічного відділення.

Сьогодні лікарями-нейрохірургами міської дитячої клінічної лікарні надається необхідний об’єм медичної допомоги з нейрохірургічною патологією дітям м.Львова та районів області: за рік з нейрохірургічною патологією госпіталізується понад 600 дітей, 150-170 оперується, в тому числі до 40 новонароджених. По профілю це черепно-мозкова та спінальна травма периферичної нервової системи, вроджені вади розвитку, набута гідроцефалія, об'ємні процеси ЦНС, запальні процеси ЦНС. Завдяки використанню в операційній практиці нейрофіброскопа (придбаний у 2006 році) розширився діапазон нозологічних форм нейрохірургічної допомоги і зменшився об’єм хірургічної операційної травми. Крім роботи в стаціонарі проводяться консультації у відділеннях лікарні, медичних закладах міста та області, виїзди по санавіації для надання невідкладної допомоги дітям з нейрохірургічною патологією в районах Львівської області. Ми констатуємо стабільне збільшення з кожним роком госпіталізованих дітей з нейрохірургічною патологією з 508 дітей - 2007р., до 622 дітей - 2011р. та кількості проведених консультацій по санавіації (з 32-2007р. до 78-2011р., збільшилась кількість оперативних втручань до 155 в 2011році вдвічі збільшилась кількість операцій дітям періоду новонародженості розширився і сам діапазон втручань.

Враховуючи вищенаведене та з метою покращення і наступності в роботі нейрохірургічної служби постало питання про створення самостійного відділення на 15 ліжок. Тому наказом УОЗ ЛМР від 19.09.2012р. №р-355 з 01.12.2012р. відкрито дитяче нейрохірургічне відділення в міській дитячій клінічній лікарні.

Для проведення капітального ремонту новоствореного відділення в міській дитячій клінічній лікарні з бюджету міста було виділено 986 тис.грн.; окрім того було додатково залучено 87 тис.грн. позабюджетних коштів.

Основними завданнями відділення залишається надання якісної медичної допомоги дітям з нейрохірургічною патологією м.Львова і області. З метою зменшення операційної травми буде проводитись подальше освоєння новітніх технологій операційних втручань зокрема, мікронейрохірургії, мікронейроендоскопії, застосування ультразвукового інструментарію. Актуальним є і застосування реконструктивних технологій після травм ЦНС і периферичної нервової системи.

Всі права захищені © 2010-2021