ШКОЛА ІМУНІЗАЦІЇ

З метою покращення охоплення вакцинацією дитячого населення, підвищення відповідальності та обізнаності батьків у питаннях вакцинації дітей, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики, захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015р.р.» та Розпорядження Львівського міського голови від 29.11.2010р. № 584 «Про затвердження заходів з виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на період до 2015р. у м.Львові» в приміщенні жіночої консультація 2-ої міської поліклініки на базі «школи відповідального батьківства» створено «Школу імунізації»

Мета Школи імунізації:
Забезпечити організаційно-методичну, консультативну та санітарно-просвітницьку роботу з питань імунопрофілактики.

Основні завдання школи імунізації

Надання мешканцям на території обслуговування установи амбулаторної консультативної та лікувально-діагностичної допомоги з питань імунопрофілактики:
планування щеплень у дітей різних вікових груп;
профілактика інфекційних захворювань у дітей;
профілактика поствакцинальних реакцій та ускладнень. Організаційно методична робота з питань планування щеплень та проведення вакцинації дітям різних вікових груп відповідно до календаря щеплень. Організація санітарно-просвітницької та навчальної роботи серед медичних фахівців, дітей та їх батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, важливості своєчасного проведення вакцинації дітям. В Школі імунізації проводять семінарські заняття та тренінги з питань імунізації для медичних працівників. Розроблено тематику лекцій та бесід для дітей і батьків, вагітних з питань підтримки імунізації («Профілактика гепатиту і туберкульозу»; «Профілактика дифтерії, кашлюка та правцю», «Профілактика кору, епідемічного паротиту, краснухи» і т.д.).

Функції та обов’язки школи імунізації

 1. Аналіз стану вакцинації дитячого населення в установі загалом та в розрізі дільниць і розробка комплексу заходів та конкретних рекомендацій щодо вирішення проблемних питань імунопрофілактики дітей.
 2. Аналіз стану забезпечення дитячих установ імунобіологічними препаратами, дотримання вимог «холодового ланцюга» при їх отриманні, зберіганні та використанні.
 3. Встановлення тимчасових проти показів до вакцинації дітей та оформлення документів на засідання міської імунологічної комісії з питань оформлення довготривалих та постійних проти показів до вакцинації дітям.
 4. Надання консультативної допомоги населенню з питань імунопрофілактики та вакцинації дітей різних вікових груп.
 5. Надання організаційно-методичної допомоги медичним працівникам з питань планування щеплень, ве6дення медичної документації, подання звітності та узагальнення статистичної інформації з питань імунопрофілактики.
 6. Підвищення кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників з питань вакцинації дітей.
 7. Виховання у населення на території обслуговування установи відповідального ставлення до питань вакцинації дітей.
 8. Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інфекційних захворювань, важливості проведення вакцинації дітям різних вікових груп відповідно до календаря щеплень.
 9. Співпраця з міською та обласною імунологічними комісіями, засобами масової інформації з питань санітарно-освітньої роботи серед населення.
 10. Співпраця з органами місцевої влади, СЕС, відділами соціального захисту населення, службою сім’ї та молоді, органами освіти, засобами масової інформації, релігійними конфесіями з питань імунопрофілактики та захисту дітей від інфекційних захворювань.
 11. Визначення щорічних потреб в імунобіологічних препаратах та розхідних матеріалах для проведення вакцинації дітей.
вверх
Всі права захищені © 2010-2021