Клініко-діагностична лабораторіяЗавідувач клініко-діагностичної лабораторії:

     лікар
     Габрієль В.М.   


1.  Загальні відомості

1.1. Клініко-діагностична лабораторія є структурним підрозділом комунальної 2-ої міської поліклініки м. Львова. КДЛ адміністративно підпорядкована головному лікарю Токарєвій Т.П.

1.2. КДЛ атестована на право проведення вимірювань у сфері охорони здоров'я. Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 002635 від 23.05.2012 р до 22.05.2017р. терміном на 5 років. Наявний дозвіл на роботу із збудниками ІІІ-ІV групи патогенності при проведенні бактеріологічних досліджень, дозвіл №14/1290-2011, терміном на 5 років, від 21.02.2011р. до 28.02.2016р., дозвіл № 19/351-2011 - при проведенні серологічних досліджень, терміном на 5 років, від 10.03.2011р. - до 10.03.2016, дозвіл № 65-2011 - при проведенні паразитологічних досліджень та роботу пункту мікроскопії І рівня на наявнісь мікобактерії туберкульозу, терміном на 5 років, від 02.12.2011р. - до 02.12.2016. Дозвіл 79-2005р.від 30.12.2005р. терміном на 5 років. Дозвіл на роботу пункту бактеріоскопії харкотиння І рівня № 38-2006 від 24.11.2006 р.терміном на 5 років.

1.3. Клініко-діагностична лабораторія розташована на першому поверсі (бактеріологічна лабораторія та кабінет імуноферментного аналізу) та сьомому поверсі семиповерхового будинку. Лабораторія має 30 робочих кімнат, 8 - допоміжних кімнат, загальною площею 566 м2, робоча площа - 375,5 м2.


Приміщення КДЛ та умови праці відповідають вимогам ДСП (Державних санітарних норм і правил). Контроль за умовами праці в лабораторії, дотриманням правил техніки безпеки та виробничої санітарії здійснює завідувач лабораторією.

Клініко-діагностична лабораторія складається з:
   »  клінічного,
   »  біохімічного,
   »  імунологічного,
   »  бактеріологічного відділів.


1.4. Діяльність клініко-діагностичної лабораторії визначається і здійснюється відповідною нормативною документацією керівних органів охорони здоров'я, що регламентують роботу лабораторної служби та "Положення про клініко-діагностичну лабораторію".

1.5. На клініко-діагностичну лабораторію покладено обов'язки: проведення лабораторних досліджень за замовленням лікарів комунальної 2-ої міської поліклініки м. Львова з урахуванням вимог лікувально-діагностичного процесу

1.6. Режим роботи лабораторії визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку комунальної 2-ої міської поліклініки м. Львова та "Положенням про лабораторію".

       1.6.1.  Лабораторія працює в однозмінному режимі з 8:00 до 16:00 у робочі дні та з 9:00 до 14:00 у суботу.
Бактеріологічний відділ працює у робочі дні з 8:00 до 17:00, у суботу та святкові дні з 9:00 до 14:00.

       1.6.2.  Забір матеріалу для досліджень:
»  Забір загального аналізу крові, кров на глюкозу, сечу, кал -
    проводять лаборанти КДЛ з 8:00-10:00.
»  Забір загального аналізу крові (доросле населення) –
     каб. 714 (7 поверх);
»  Забір загального аналізу сечі ; калу на дослідження -
    навпроти каб. 714 (7 поверх);
»  Забір крові на визначення вмісту глюкози –
    каб. 701 (7 поверх);
»  Забір загального аналізу крові (діти до 18 років) -
    каб 108 (1 поверх);
»  Забір загального аналізу сечі ( діти до 18 років) –
    каб 109 ( 1 поверх);
»  Забір матеріалу ургентним хворим проводять, при необхідності,
    протягом робочого дня.
»  Хворим домашнього стаціонару забір крові проводить лаборант КДЛ
    у відділенні домашнього стаціонару з 10:00-10:30.
»  Збір мокротиння на КСБ (туберкульоз) проводиться під наглядом медсестри
    каб. 103 (1 поверх) з 9:00-13:00.
»  Забір крові для біохімічних, серологічних, імунологічних досліджень проводять
    маніпуляційні медсестри каб. 136 (1 поверх) з 8:00-11:00,
    і доставляють на дослідження в КДЛ.
»  Забір матеріалу на бактеріологічні дослідження проводиться
    в кабінеті інфекційних захворювань:
    доросле населення – каб. 416 (4 поверх),
    діти – каб. 120 (1 поверх).


вверх


2.  Персонал клініко-діагностичної лабораторії

2.1. Персонал клініко-діагностичної лабораторії призначається згідно штатного розкладу комунальної 2-ої міської поліклініки м. Львова і має відповідну компетенцію у проведенні лабораторних досліджень.

2.2. Персонал лабораторії має спеціальну освіту. Лікарі-лаборанти регулярно протягом п'яти років підвищують свою кваліфікацію на курсах удосконалення за фахом "Клінічна лабораторна діагностика", "Клінічна біохімія", "Імунологічна діагностика", "Клінічна бактеріологія", на семінарах, робочих місцях, проходять атестацію за спеціальністю у відповідності до існуючих вимог.

2.3. Фельдшери-лаборанти проходять підвищення кваліфікації на курсах тематичного удосконалення для клінічних лаборантів 1 раз в п'ять років, та атестуються за спеціальністю у відповідності до існуючих вимог.

2.4. Всі працівники лабораторії мають посадові інструкції, затверджені керівником відділення, які визначають кваліфікаційні вимоги до спеціаліста, функції співробітника, права, обов'язки, систему підпорядкування, рівень відповідальності. Всі співробітники лабораторії ознайомлені з посадовими інструкціями.

2.5. В разі відсутності завідувача відповідальним за роботу лабораторії призначається лікар-лаборант.


Перелік досліджень, що виконуються у клініко-діагностичній лабораторії:

I.  Гематологічні дослідження

1.   Визначення гемоглобіну крові геміглобінцианідним методом.
2.   Підрахунок кількості еритроцитів в 1л крові в камері Горяєва.
3.   Підрахунок кількості еритроцитів з базофільною зернистістю.
4.   Розрахунок кольорового показника.
5.   Підрахунок кількості ретикулоцитів.
6.   Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) мікрометодом Панченкова.
7.   Підрахунок кількості лейкоцитів в 1л крові в камері Горяєва.
8.   Морфологічне дослідження формених елементів крові з диференційним
      підрахунком лейкоцитарної формули.
9.    Дослідження перифірійної крові на LE-клітини.
10.  Підрахунок кількості тромбоцитів в мазках крові.
11.  Визначення часу кровотечі методом Дьюка.
12.  Визначення часу згортання по Сухарєву.


II.  Загальноклінічні дослідження

13.  Визначення фізичних властивостей сечі.
14.  Визначення рН сечі.
15.  Якісна проба із сульфосаліциловою кислотою на білок у сечі.
16.  Кількісне визначення білка у сечі.
17.  Якісна проба на присутність глюкози у сечі за допомогою
       індикаторного паперу "Глюкотест".
18.  Кількісне визначення глюкози у сечі глюкозооксидазним методом.
19.  Виявлення кетонових тіл полосками "Кетофан".
20.  Виявлення жовчних пігментів – проба Розіна.
21.  Виявлення уробілінових тіл.
22.  Визначення кальцію в сечі (проба Сулковича).
23.  Мікроскопічне дослідження осадку сечі.
24.  Кількісне дослідження формених елементів в добовій сечі
       за методом Адіса-Каковського.
25.  Кількісне дослідження формених елементів в 1 мл сечі
       за методом Нечипоренко.
26.  Визначення кількості форменних елементів що виводяться сечею
       за 1 хв. по методу Амбурже.
27.  Дослідження сечі по Земницькому.
28.  Визначення фізичних властивостей калу.
29.  Виявлення прихованої крові.
30.  Мікроскопічне дослідження калу.
31.  Виявлення простіших.
32.  Виявлення гельмінтів, їх фрагментів та яєць.
33.  Дослідження на ентеробіоз методом шкрибка.
34.  Дослідження на стронгілоідоз.
35.  Дослідження на опісторхоз.
36.  Дослідження крові на наявність плазмодіїв малярії.
37.  Визначення фізичних властивостей харкотиння.
38.  Мікроскопічне дослідження харкотиння.
39.  Бактеріоскопічне дослідження на КСБ – пофарбування по Цілю-Нільсену.
40.  Бактеріоскопічне дослідження виділення з сечостатевих органів на гонококи.
41.  Бактеріоскопічне дослідження виділення з сечостатевих органів
       на піхвову трихомонаду.
42.  Бактеріоскопічне дослідження виділення з сечостатевих органів
       на умовно патогенну флору.
43.  Дослідження соку простати: загальні властивості, мікроскопічне дослідження.
44.  Дослідження насінної рідини: фізичні властивості, мікроскопічне
       дослідження нативного препарату, морфологічне дослідження з визна-
       ченням кінезісграми та диференційним підрахунком спермограми.
45.  Виявлення морфологічних структур хламідій в досліджуваному
       матеріалі, забарвленому за методом Романовського-Гімзи.
46.  Визначення ступеня чистоти вагіни.


III.  Біохімічні дослідження

47.  Визначення часу рекальцифікації плазми крові.
48.  Визначення протромбінового часу плазми (протромбінового індексу).
49.  Визначення толерантності плазми до гепарину.
50.  Визначення фібриногену ваговим методом.
51.  Визначення загального білка по біуретовій реакції.
52.  Тимолова проба.
53.  Визначення активності АлАТ кінетично.
54.  Визначення активності АсАт кінетично.
55.  Визначення активності Альфа- амілази по Каравею.
56.  Визначення активності лужної фосфатази.
57.  Визначення сечовини по кольоровій реакції з диацетилмонооксимом.
58.  Визначення креатеніну по кольоровій реакції Яффе ( метод Поппера).
59.  Визначення сечової кислоти по реакції кінетично.
60.  Визначення білірубіну по методу Єндрасіка – Клегорна – Грофа.
61.  Визначення глюкози глюкозооксидазним методом.
62.  Визначення холестерину кінетично
63.  Визначення Бета - ліпопротеїдів.


IV.  Імунологічні дослідження

64.  Визначення резус-фактора з використання тест-реагентів цоліклонів Д-супер.
65.  Визначення резус- антитіл в реакції конглютинації з використанням желатину.
66.  Визначення групових антитіл.
67.  Визначення груп крові з використання тест-реагентів цоліклонів А, В.
68.  Виявлення ревматоїдного фактора латексним методом.
69.  Виявлення антистрептолізину – О в сироватці крові.
70.  Виявлення С-реактивного білка латексним методом.
71.  Визначення циркулюючих імунних комплексів методом преципітації
       з розчинами поліетиленгліколя ПЕГ різної концентрації.V.  Мікробіологічні дослідження

72.  Дослідження матеріалу на умовнопатогенні ентеробактерії.
73.  Дослідження матеріалу на шигели та сальмонели.
74.  Дослідження матеріалу на патогенні серовари ешерихій.
75.  Дослідження калу на дизбактеріоз.
76.  Дослідження слизу із зіву та носа на бактерії дифтерії.
77.  Дослідження слизу із зіву та носа на бактерії кашлюка та паракашлюка.
78.  Дослідження матеріалу на стафілокок.
79.  Дослідження матеріалу на патогенну та умовнопатогенну флору.
80.  Дослідження крові на стерильність.
81.  Дослідження крові на гемокультуру.
82.  Дослідження жовчі на тифо-паратифозну групу.
83.  Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків методом дифузії
       в агаровому гелі з використанням паперових дисків.
84.  Дослідження матеріалу на стерильність (хірургія).
85.  Дослідження змивів на БГКП та пат. стафілокок (хірургія).
86.  Дослідження повітря робочих кімнат (хірургія).
87.  Дослідження змивів ( внутрішній контроль).
88.  Дослідження повітря у боксі.
89.  Дослідження крові на рикетсії Провачека (збудники висипного тифу)
        по реакції аглютинації з рикетсіями Провачека.
90.  Дослідження на Австралійський антиген методом РНГА з
        використанням еритроцитарного діагностикуму.
91. Дослідження на виявлення спектра сумарних антитіл до вірусу гепатиту С і підтвердження результатів анти-HCV-скринінга.
92. Дослідження на TORCH-інфекції методом ІФА (імуно-ферментний аналіз):

  • виявлення антитіл класу IgG та IgM до вірусу простого герпесу І та ІІ типу
  • виявлення антитіл класу IgG та IgM до цитомегаловірусу
  • виявлення антитіл класу IgG та IgM до токсоплазмозу
  • виявлення антитіл класу IgG та IgM до вірусу краснухи
  • виявлення антитіл класу IgG та igA до хламідії (Chlamydia trachomatis)


вверх


Всі права захищені © 2010-2021
nbspза методом Адіса